Suomen maataloustoimittajat protestoivat Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

  • 2.3.2022
  • Yleinen

Suomen maataloustoimittajien ja -tiedottajien yhdistys Maataloustoimittajat ry haluaa ilmaista syvän huolensa Ukrainan ja sen kansan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta.
Näin haluamme myös ilmaista tukemme kollegoillemme Ukrainassa, jossa turvallisuus on tällä hetkellä erittäin uhattuna.
Katsomme, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on täysin vastoin kansainvälistä lainsäädäntöä. Näin se on rikos ihmisyyttä vastaan.
Samaten muistutamme siitä, että myös monet venäläiset vastustavat hyökkäystä, jonka katsotaan yleisesti olevan seurausta maan johdon päätöksestä. Muun muassa suuri osa venäläisistä toimittajista vastustaa julkisesti hyökkäystä. Esimerkiksi Pietarin ja Leningradin alueen journalistiliiton kannanotossa 25. helmikuuta vaaditaan Ukrainan sotatoimien lopettamista.
Journalistit huomauttavat muun muassa, että Venäjän tiedotusvälineiden valvontaelin Roskomnadzor on vaatinut tiedotusvälineistä käyttämään vain virallisista venäläisistä lähteistä saatua tietoa, kun ne raportoivat Ukrainan ”erikoisoperaatiosta”.
On myös ilmiselvää, että Ukrainan medioiden mahdollisuus toimia vapaasti ja riippumattomasti, ja sitä kautta välittää todellisuuteen pohjautuviin tietoja, kärsii kovasti, jos Venäjän hyökkäys päättyy Ukrainan miehitykseen.
Maailman lehdistönvapausindeksillä (World Press Freedom Index) mitattuna 2021 Ukraina on sijalla 97, mutta Venäjä sijalla 150. Nämä luvut puhuvat jo puolestaan.
Samassa yhteydessä muistutamme, että Venäjä myös yrittää estä kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoittamalla tiedon jakamista laajasti käytössä olevien globaalien sosiaalisen median alustojen kautta.
Hyökkäyksellä on myös taloudellisia sekä ruokaturvaan liittyviä seuraamuksia koko maailmalle. Ukrainalla on isona maatalousmaana suuri merkitys monien maiden ruokaturvaan. Maalla on myös erittäin tärkeä rooli väkirehun raaka-aineiden tuottajana ja viejänä.
Ukrainassa pitäisi aloittaa jo parin viikon kuluttua kevätkylvöt. Nyt on kuitenkin olemassa riski, että suuri osa maasta jää kylvämättä, sillä maassa on puutetta sekä polttoaineesta että lannoitteista, puhumattakaan työntekijöistä. Ukrainalaisten täytyy keskittyä nyt maansa puolustamiseen.
Lisäksi näyttää siltä, että jo kallistuneet väkilannoitteet kallistuvat edelleen, jos maakaasun vientiä Ukrainaan ja muualle rajoitetaan tai pysäytetään kokonaan hyökkäyksen takia. Maakaasua käytetään muun muassa typen valmistukseen.
Ukrainasta löytyy tuottavaa ja hedelmällistä mustan mullan maata, jota tarvittaisiin myös tulevaisuudessa ruokkimaan maapallon jatkuvasti kasvavaa väkimäärää. Nyt käynnissä oleva sota tuhoaa suuria aloja hyvää viljelymaata ja aiheuttaa myös kärsimyksiä muun muassa tuotantoeläimille. Vastuu sodan vaikutuksista ruokaturvan heikentymiseen lankeaa Venäjälle.
Haluamme nostaa esiin myös sen, että ukrainalaiset ovat olleet tärkeässä roolissa maatalouden työvoimana monissa Euroopan maissa. Nyt kun kasvukausi alkaa lähestyä myös pohjoisemmassa Euroopassa, on olemassa suuri riski, että työvoimasta tulee pulaa, mikä saattaa supistaa tuotantoa. Monet Euroopan maat kärsivät kausityövoiman puutteesta jo koronapandemian aikana.
On häpeällistä, että Venäjä hyökkää sotilaallisesti itsenäiseen, suvereeniin valtioon. Samalla Ukrainan äidit ja lapset joutuvat pakenemaan kodeistaan.

Tämä mieletön sota on lopetettava välittömästi.

Maataloustoimittajat ry:n hallituksen toimeksiannosta
Michael ”Micke” Godtfredsen

Kannattajajäsenet