Jäsenet

Kuka voi olla maataloustoimittajien jäsen?

Maataloustoimittajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisesta anomuksesta maatalous-, metsä-, puutarha- ja elintarvikealan ammattilehtien toimittajat sekä muiden medioiden toimittajat, joiden päätoimiseen työhön em. alat kuuluvat ja em. alojen yritysten, järjestöjen, yhteisöjen ja virastojen viestinnän ammattilaiset. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä myös maatalous-, metsä-, puutarha- ja elintarvikealan parissa työskentelevät freelancer-toimittajat ja –kuvaajat.

Jäsenyyttä voit hakea lomakkeella, joka löytyy tämän sivun yläreunasta.

Jäsenmaksu on 30 €/vuosi ja liittymismaksu 10 €.

Yhdistyksellä on myös yrityksiä kannattajajäseniä

Maataloustoimittajien kannattajajäseneksi voivat liittyä yritykset ja yhteisöt. Liittyminen onnistuu ilmoittamalla asiasta sähköpostitse maataloustoimittajille osoitteeseen
maataloustoimittajat@gmail.com tai puheenjohtajalle.

Kannattajajäsenmaksu on 300 €/vuosi.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan hallituksen esityksestä valita henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi tai muuten erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoituksen ja periaatteiden mukaisessa työssä. Maataloustoimittajat ry on toimintavuosiensa aikana kutsunut yhteensä kuusi kunniajäsentä.

Jäsenmaksuja koskevat tiedustelut maataloustoimittajat@gmail.com

Kannattajajäsenet