ENAJ järjesti symposiumin tulevaisuuden ruuasta ja maataloudesta

  • 4.5.2024
  • Yleinen

Euroopan maataloustoimittajien verkosto (European Network of Agricultural Journalists, ENAJ) järjesti ensimmäisen symposiuminsa Brysselissä 11.4.2024. Euroopan parlamentissa järjestetyn hybriditapahtuman teemana oli tulevaisuuden ruoka ja maatalous EU:ssa. Tavoitteena oli löytää keinoja tuottaa ruokaa tavalla, joka tyydyttää sekä tuottajien että kuluttajien toiveet.

Symposiumissa oli kolme eri paneelikeskustelua, joissa aihetta käsiteltiin eri näkökulmista. Keskusteluissa puhutti erityisesti maatilojen heikko kannattavuus, viljelijöiden asema elintarvikeketjussa sekä kuluttajien kasvavat vaatimukset mm. ympäristön ja eläintenpidon suhteen. Esille nousivat myös ruuantuotannon omavaraisuus, kilpailukyky sekä ruuan saatavuus ja hintataso EU-alueella. Keskustelua moderoi ENAJ:n varapuheenjohtaja Damien O`Reilly.

Katso videokooste keskusteluista

Perheviljelmät uhattuna

Yhdessä paneelikeskusteluista nousi esille ukrainalaisen oligarkin Yurij Kosyukin omistaman yrityksen, Ukrainian poultry group MHP:n, suunnitelma rakentaa suuren mittaluokan teollinen broilerintuotantomalli Kroatiaan. Yhdessä toisen vastaavan hankkeen kanssa Kroatian broilerintuotantomäärä moninkertaistuu. Broilerintuotannon omavaraisuusaste Kroatiassa on ennestään korkea, joten tuotannon uskotaan tähtäävän suurelta osin vientiin EU-markkinoille.

Ulkomaisen palkkatyövoiman avulla toimivan suuren mittaluokan teollisen maataloustuotannon koetaan uhkaavan Kroatian ja EU:n viljelijäomisteista broilerintuotantoa. Kroatian hanke on herättänyt keskustelua, sillä se saa julkista rahoitusta EU:lta ja eurooppalaisilta pankeilta, vaikka tuotantomallin voidaan nähdä sotivan Green Deal -tavoitteita vastaan.

Katso video broilerikeskustelusta

Hyödynnä ENAJ:n tarjonta


ENAJ:n jäsenenä on 22 EU- ja EFTA-maan toimittaja- ja viestijäjärjestöä sekä seitsemän liitännäisjäsentä. ENAJ:lla on säännöllinen yhteys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ytimessä oleviin päättäjiin ja instituutioihin. ENAJ tarjoaa myös kattavan maataloustoimittajien verkoston koko Euroopan mantereella.

ENAJ järjestää joka vuosi useita pienen budjetin lehdistömatkoja maataloustoimittajille. Niillä on mahdollista tehdä juttuja, tutustua eri maiden ja alueiden maatalouteen sekä verkostoitua kollegoiden kanssa.

Maataloustoimittajat ry on ENAJ:n jäsen. Tämä mahdollistaa sen, että voit osallistua ENAJ:n järjestämiin tapahtumiin. Tiedotamme niistä jäsenviestintäkanavissamme.

Mikäli haluat tietää lisää ENAJ:sta ja sen toiminnasta tai haluat kontakteja eurooppalaisiin kollegoihin, niin ole yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Klaus Hartikainen, Maataloustoimittajat ry:n varapuheenjohtaja ja ENAJ-vastaava

Lue lisää: www.enaj.eu

Kannattajajäsenet