Kuka voi olla mato?

Maataloustoimittajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisesta anomuksesta maatalous-, metsä-, puutarha- ja elintarvikealan ammattilehtien toimittajat sekä muiden medioiden toimittajat, joiden päätoimiseen työhön em. alat kuuluvat ja em. alojen yritysten, järjestöjen, yhteisöjen ja virastojen viestinnän ammattilaiset. Yrityksen jäseneksi voidaan hyväksyä myös maatalous-, metsä-, puutarha- ja elintarvikealan parissa työskentelevät freelancer-toimittajat ja –kuvaajat.

Jäsenyyttä voit hakea lomakkeella, joka löytyy täältä tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen maataloustoimittajat@gmail.com

Jäsenmaksu on 35€/vuosi ja liittymismaksu 10€.

Yhdistyksellä on myös yrityksiä kannattajajäseninä.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan hallituksen esityksestä valita henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi tai muuten erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoituksen ja periaatteiden mukaisessa työssä. Maataloustoimittajat ry on toimintavuosiensa aikana kutsunut yhteensä kuusi kunniajäsentä.

Jäsenmaksuja koskevat tiedustelut maataloustoimittajat@gmail.com