Hyvä Lammas - tervetuloa tutustumaan lampaiden maailmaan 10.4.

22.03.2012 - 14:16

Tampere 20.3.2012

Lyhyen tarjontaketjun vastuullinen toimintatapa vahvistuu
lammastuotannon kumppanuusverkosto saa oman toimintamallin

Lammasketju tekee suunnitelmallista työtä asiakaslähtöisen toimintatavan hiomiseksi.
Elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan hallitsemilla elintarvikemarkkinoilla tarjolle nouseva laadukas erikoistuote tarvitsee oman toimintamallin vastuullisen tarjontaketjunsa tueksi. Mallia on hiottu Hyvä Lammas! – hankkeen suojissa järjestetyissä työpajoissa, seminaareissa ja  opintomatkoilla vuodesta 2009 alkaen.

Mukana työssä ovat olleet paitsi lampurit, myös teurastamot, nahkamuokkaamot ja villan jalostamot, ravintolat, neuvonta- ja terveydenhoitopalveluiden tuottajat sekä viranomaiset.
Alalle tarpeellista keskustelua on syntynyt niin ryhmien sisällä kuin erityisesti ryhmien välillä. Välttämättömäksi koettu verkottuminen on saanut muodon kumppanuusverkostona. Tiedonvaihto tehostuu yhteisen tavoitteen määrittelemisen myötä ja vastuullisen toimintatavan vakiintuessa osaksi arkirutiineja

Kotimaisen lampaan ja koko tuotantosuunnan arvostus on keskeinen tekijä, kun tuotantoa kehitetään kohti tulevaisuutta. Osaamisen lisääminen ja toiminnan laadun parantaminen ovat ketjun tavoitteita huomennakin. Hanke päättyy, mutta työ jatkuu.

Lammasverkoston toimijat tapaavat Hyvä Lammas!-gaalassa Turun linnassa pääsiäisen jälkeen tiistaina 10.4.2012.
Yrittäjätapaaminen, seminaari ja after work-tilaisuus tarjoavat mahdollisuuden päivittää lammasmarkkinoiden tämänhetkinen tilanne.

Tervetuloa tutustumaan lampaiden maailmaan!

Lisätietoja
www.pirmk.fi/hankkeet/Hyva_lammas_hanke/index.html

Vastuullinen tarjontaketju
Lammaseläinlääkäri Johanna Rautiainen p. 040 7722876, johanna.rautiainen@proagria.fi

Hyvä Lammas! -gaala
Hankevastaava Anu Tuomola p.040 7727993, anu.tuomola@proagria.fi